Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13143 - Publikace - 2015

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

NAVA VELAZCO, U. et al. Feature Ensemble for Quantitative Analysis of Emphysema in CT imaging. In: The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering. The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering, Iasi, 2015-11-19/2015-11-21. Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2015. ISBN 978-1-4673-7545-0. DOI 10.1109/EHB.2015.7391573. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7391573/

Stránka vytvořena 21.02.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.