13136 / 13143 - Publikace - 2016

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ČERNOCH, R., O. KUŽELKA a F. ŽELEZNÝ. Polynomial and Extensible Solutions in Lock-Chart Solving. Applied Artificial Intelligence. 2016, 30(10), 923-941. ISSN 0883-9514. DOI 10.1080/08839514.2017.1279110.

BELIČKOVÁ, M. et al. Up-regulation of ribosomal genes is associated with a poor response to azacitidine in myelodysplasia and related neoplasms. International Journal of Hematology. 2016, 32(168), 566-573. ISSN 0925-5710. DOI 10.1007/s12185-016-2058-3.

LÍBALOVÁ, H. et al. Comparative Analysis of Toxic Responses of Organic Extracts from Diesel and Selected Alternative Fuels Engine Emissions in Human Lung BEAS-2B Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2016, 17(11), ISSN 1422-0067. DOI 10.3390/ijms17111833.

Patenty a užitné vzory

Cisco Technology, Inc. Events from network flows. Původci: G. ŠOUREK et al. Spojené státy americké. Patent US 9374383 B2. 2016-06-21. Dostupné z: https://www.google.com/patents/US20160112442?hl=cs

Stati ve sbornících konferencí

MALINKA, F., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

ANDĚL, M., P. STRNAD a J. KLÉMA. miXGENE: an Effective Public Tool for Integrative Analysis of High-throuhput Omics Data. In: BIELIKOVÁ, M a I SRBA, eds. Proceedings in Informatics and Information Technologies - (WIKT & DaZ 2016) 11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies 35th Conference on Data and Knowledge. WIKT a Data a Znalosti 2016, Smolenice, 2016-11-03/2016-11-04. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2016. s. 271-274. ISBN 978-80-227-4619-9. Dostupné z: https://wikt-daz2016.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2016/11/WIKT-DaZ-2016_Proceedings.pdf

KLÉMA, J., F. MALINKA a F. ŽELEZNÝ. Semantic Biclustering: A New Way to Analyze and Interpret Gene Expression Data. In: Bioinformatics Research and Applications. 12th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), Minsk, 2016-06-05/2016-06-08. Heidelberg: Springer, 2016. s. 332-333. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-38781-9. DOI 10.1007/978-3-319-38782-6.

PLUSKAL, O. a J. KLÉMA. Action Based Feature Extraction from User Logs. In: BALCAN, M.F. a K.Q. WEINBERGER, eds. Proceedings of The 33rd International Conference on Machine Learning. ICML 2016 Workshop on Computational Frameworks for Personalization, New York, 2016-06-24. Brookline: Microtome Publishing, 2016. 48. ISSN 1532-4435.

MALINKA, F. Proposal For a Finding Consensus Among Discriminative Motifs in the Task of mRNA Localization in Drosophila melanogaster. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/proceedings/Section_ICS/ICS_089_Malinka.pdf

TOŽIČKA, J. et al. Recursive Polynomial Reductions for Classical Planning. In: Proceedings International Conference on Automated Planning and Scheduling. 26th International Conference on Automated Planning and Scheduling, London, 2016-06-12/2016-06-17. Menlo Park: AAAI Press, 2016. s. 317-325. ISSN 2334-0835.

NAVA VELAZCO, U. et al. Characterization of Hematologic Malignancies based on Discrete Orthogonal Moments. In: Image Processing Theory Tools and Applications. 6th International Conference on Image Processing Theory Tools and Applications, Oulu, 2016-12-12/2016-12-15. Piscataway: IEEE, 2016. ISSN 2154-512X. ISBN 978-1-4673-8910-5. DOI 10.1109/IPTA.2016.7821039.

Výzkumné zprávy

KLÉMA, J., M. ANDĚL a O. VOTAVA. Zefektivnění veřejného systému miXGENE pro integrativní analýzu molekulárních dat. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2016. Zpráva č. 8301661C000.

KUNGURTSEV, V. a T. PEVNÝ. Algorithms for Solving Optimization Problems Arsing from Deep Neural Net Models: Smooth Problems. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Centrum umělé inteligence, 2016. Zpráva č. 8301351C006.

Stránka vytvořena 14.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.