ČeskyEnglish

13136 / 13143 - Publikace - 2017

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LIŠKOVÁ, P. et al. Replication of SNP Associations with Keratoconus in a Czech Cohort. PLoS ONE. 2017, 12(2), 1-7. ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0172365&type=printable

GILL, P.E., V. KUNGURTSEV a D.P. ROBINSON. A stabilized SQP Method: Global Convergence. IMA Journal of Numerical Analysis (IMAJNA). 2017, 37(1), 407-443. ISSN 0272-4979.

Články v ostatních periodikách

SUWARTADI, E., V. KUNGURTSEV a J. JÄSCHKE. Sensitivity-Based Economic NMPC with a Path-Following Approach. Processes. 2017, 5(1), 1-18. ISSN 2227-9717.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.