13136 / 13143 - Publikace - 2018

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Publikační činnost 2018

Články v časopisech WoS

PROCHÁZKOVÁ, J. et al. Adaptive changes in global gene expression profile of lung carcinoma A549 cells acutely exposed to distinct types of AhR ligands. Toxicology Letters. 2018, 292 162-174. ISSN 0378-4274. DOI 10.1016/j.toxlet.2018.04.024.

ŠOUREK, G. et al. Lifted Relational Neural Networks: Efficient Learning of Latent Relational Structures. Journal of Artificial Intelligence Research. 2018, 62 69-100. ISSN 1076-9757.

WOHLFAHRTOVA, M. et al. Early Isolated V-lesion May Not Truly Represent Rejection of the Kidney Allograft. Clinical Science. 2018, 132(20), 2269-2284. ISSN 0143-5221. DOI 10.1042/CS20180745.

LIBALOVA, H. et al. Transcriptional response to organic compounds from diverse gasoline and biogasoline fuel emissions in human lung cells. Toxicology in Vitro. 2018, 48(2), 329-341. ISSN 0887-2333. DOI 10.1016/j.tiv.2018.02.002.

HONKOVÁ, K. et al. Gene Expression Profiling in Healthy Newborns from Diverse Localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis. 2018, 59(5), 401-415. ISSN 0893-6692. DOI 10.1002/em.22184.

Stati ve sbornících konferencí

MALINKA, F., F. ŽELEZNÝ a J. KLÉMA. Genomic single rule learning with an ontology-based refinement operator. In: SVOZIL, D. a P. ČECH, eds. ENBIK2018 Conference proceedings. ENBIK - Národní bioinformatická konference, Bystřice nad Pernštejnem, 2018-06-11/2018-06-13. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2018. s. 69. ISBN 978-80-7592-017-1.

ŠOUREK, G. et al. Stacked Structure Learning for Lifted Relational Neural Networks. In: Inductive Logic Programming 2017. 27th International Conference on Inductive Logic Programming, Orléans, 2017-09-04/2017-09-06. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 140-151. 27. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-78089-4. DOI 10.1007/978-3-319-78090-0_10.

BRZICOVA, T. et al. Whole-genome Expression Analysis in THP-1 Macrophage-like Cells Exposed to Diverse Nanomaterials. In: NANOCON 2017 Conference Proceedings. 9 th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2017-10-18/2017-10-20. Ostrava: Tanger Ltd., 2018. s. 679-684. ISBN 978-80-87294-81-9.

SVATOŠ, M. et al. Pruning Hypothesis Spaces Using Learned Domain Theories. In: Inductive Logic Programming 2017. 27th International Conference on Inductive Logic Programming, Orléans, 2017-09-04/2017-09-06. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 152-168. 27. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-78089-4. DOI 10.1007/978-3-319-78090-0_11.

HUBÁČEK, O., G. ŠOUREK a F. ŽELEZNÝ. Lifted Relational Team Embeddings for Predictive Sports Analytics. In: Proceedings of the 28th International Conference on Inductive Logic Programming. The 28th International Conference on Inductive Logic Programming, Ferrara, 2018-09-02/2018-09-04. CEUR-WS.org, 2018. s. 84-91. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-2206/paper7.pdf

RYŠAVÝ, P. On Sequence Overlaps Minimizing Post-normalized Edit Distance. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-5. ISBN 978-80-01-06428-3.

Výzkumné zprávy

ŽELEZNÝ, F. a R. ČERNOCH. Výzkumná zpráva - 2. rok. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Intelligent Data Analysis, 2018. Zpráva č. TH02010824-2.

ČERNOCH, R. a F. ŽELEZNÝ. Zpráva o výslecích vývoje a validace. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT/FEL/K13136, 2018. Zpráva č. TG02010033_2018.

ŽELEZNÝ, F. a R. ČERNOCH. Výzkumná zpráva - 1. rok. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Intelligent Data Analysis, 2018. Zpráva č. TH02010824-1.

BARVÍNEK, J., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Rozpoznávání, zda je datový tok komprimovaný, nebo šifrovaný: rešerše literatury a experimentální vyhodnocení dostupných technik. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2018. Zpráva č. 31/19/13136/Žele.

Nepublikované přednášky

KLÉMA, J. Learning from large, complex and structured omics data.. [Nepublikovaná přednáška] Hamburg University, Germany. 2018-08-30.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.