Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13144 - Granty - 2016

13136 / 13144 - Software Engineering and Networking

Projekty podporované granty 2016

Bureš, M.: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny
2016 - 2017, TD03000063
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.