13136 / 13144 - Granty - 2017

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Projekty podporované granty 2017

Bureš, M.: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny
2016 - 2017, TD03000063
Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.