Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13144 - Granty - 2018

13136 / 13144 - Software Engineering and Networking

Projekty podporované granty 2018

Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Stránka vytvořena 23.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.