13136 / 13144 - Granty - 2018

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Projekty podporované granty 2018

Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Bureš, M.: HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
2018 - 2021, TL01000046
Stránka vytvořena 30.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.