13136 / 13144 - Publikace - 2015

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ČERNÝ, T. a E.S. NADIMI, eds. Proceeding of the 2015 Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS 2015). Prague, 2015-10-09/2015-10-12. New York: ACM, 2015. ISBN 978-1-4503-3738-0.

Stránka vytvořena 14.11.2019 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.