13136 / 13144 - Publikace - 2016

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

ČERNÝ, T. a M.J. DONAHOO. On Energy Impact of Web User Interface Approaches. Cluster Computing. 2016, 19(73), 1853-1863. ISSN 1386-7857. DOI 10.1007/s10586-016-0665-7.

Články v ostatních periodikách

ČEMUS, K. a T. ČERNÝ. Automated Extraction of Business Documentation in Enterprise Information Systems. ACM SIGAPP Applied Computing Review. 2016, 16(4), 5-13. ISSN 1559-6915. Dostupné z: https://www.sigapp.org/acr/Issues/V16.4/ACR%2016-4.pdf

MALINSKÝ, R. a I. JELÍNEK. The Application of Modern Webometric Methods on the Evaluation of Trends in the Social Network Sphere. IADIS International Journal on WWW/Internet. 2016, 14(2), 58-71. ISSN 1645-7641.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BUREŠ, M. et al. Efektivní testování softwaru. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-247-5594-6.

ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0.

RICHTA, K., ed. DATESO 2016: Databases, Texts, Specifications, and Objects. Tábor, 2016-04-13/2016-04-15. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2016. ISBN 978-80-248-4031-4.

Stati ve sbornících konferencí

ŠEBEK, J., T. ČERNÝ a K. RICHTA. Adaptive Application Structure Design for Java EE Applications. In: Proceedings of the 2016 Research in Adaptive and Convergent Systems. Research in Adaptive and Convergent Systems, Odense, 2016-10-11/2016-10-14. New York: ACM, 2016. s. 159-164. ISBN 978-1-4503-4455-5. DOI 10.1145/2987386.2987417.

MALINSKÝ, R. a I. JELÍNEK. The Evaluation of Node's Power in the Social Network Sphere. In: ISAÍAS, P., ed. Proceedings of the 15th International Conference WWW/INTERNET 2016. 15th International Conference on WWW/INTERNET 2016, Mannheim, 2016-10-28/2016-10-30. Lisboa: IADIS Press, 2016. s. 136-142. ISBN 978-989-8533-57-9.

ČEMUS, K. a T. ČERNÝ. Business Documentation Derivation from Aspect-driven Enterprise Information Systems. In: Proceedings of the 2016 Research in Adaptive and Convergent Systems. Research in Adaptive and Convergent Systems, Odense, 2016-10-11/2016-10-14. New York: ACM, 2016. s. 153-158. ISBN 978-1-4503-4455-5. DOI 10.1145/2987386.2987402.

FRAJTÁK, K., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Model–Based Testing and Exploratory Testing: Is Synergy Possible?. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 329-334. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740354.

MANNOVÁ, B. SENIORS INCLUSION IN THE INFORMATION SOCIETY. In: Edulearn 16. Barcelona, 2016-07-04/2016-07-06. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 5023-5028. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-608-8860-4.

ŠEBEK, J. a T. ČERNÝ. AOP-based Approach for Local Data Management in Adaptive Interfaces. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 120-124. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0.

ČERNÝ, T., M. TRNKA a M.J. DONAHOO. Towards Shared Security through Distributed Separation of Concerns. In: Proceedings of the 2016 Research in Adaptive and Convergent Systems. Research in Adaptive and Convergent Systems, Odense, 2016-10-11/2016-10-14. New York: ACM, 2016. s. 169-172. ISBN 978-1-4503-4455-5. DOI 10.1145/2987386.2987394.

BUREŠ, M. a M. FILIPSKÝ. SmartDriver: Extension of Selenium WebDriver to Create More Efficient Automated Tests. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 319-322. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740370.

TRNKA, M. a T. ČERNÝ. On security level usage in context-aware role-based access control. In: Proceedings of the 31st ACM Symposium on Applied Computing (EADD Track). Enterprise Application Development and Design (EADD - ACM SAC 2016), Pisa, 2016-04-04/2016-04-08. New York: ACM, 2016. s. 1192-1195. ISBN 978-1-4503-3739-7. DOI 10.1145/2851613.2851664. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2851664

ČEMUS, K. et al. Distributed Multi-platform Context-aware User Interface for Information Systems. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 172-175. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740327.

TOMÁŠEK, M. a T. ČERNÝ. Context-Aware User Interface Field Classification. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 130-134. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0.

BRABEC, Z., T. ČERNÝ a J. ŠEBEK. On Metadata Extension to Derive Data Presentations with Angular 2. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 183-186. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740358.

DOLGIKH, D. a I. JELÍNEK. Graph-based Rating Prediction using Eigenvector Centrality. In: FRED, A. et al., eds. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - Volume 1: KDIR. 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Porto, 2016-11-09/2016-11-11. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. s. 228-233. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. sv. 1. ISBN 978-989-758-203-5. DOI 10.5220/0006044902280233.

ŠEBEK, J. a K. RICHTA. Usage of Aspect-Oriented Programming in Adaptive Application Structure. In: New Trends in Databases and Information Systems. 20th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Praha, 2016-08-28/2016-08-31. Wien: Springer, 2016. s. 217-222. 637. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-44065-1. DOI 10.1007/978-3-319-44066-8_22.

HELBICH, J. a T. ČERNÝ. Energy Impact of Web User Interface Technology on Mobile Devices. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 190-192. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0.

RYŠAVÝ, F., T. ČERNÝ a M. TOMÁŠEK. Aspect-Oriented User Interfaces Design Integration to Angular 2 Framework. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 187-189. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740314.

TRNKA, M. a T. ČERNÝ. Identity Management of Devices in Internet of Things Environment. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 307-310. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740343.

ČERNÝ, T. a M.J. DONAHOO. Survey On Second Screen Systems. In: ČERNÝ, T., H.W. PARK a N. JOUKOV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016). 6th International Conference on IT Convergence and Security, Prague, 2016-09-26/2016-09-29. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 178-182. ISSN 2473-0122. ISBN 978-1-5090-3765-0. DOI 10.1109/ICITCS.2016.7740374.

Výzkumné zprávy

KUBR, J., O. MACEK a P. STRNAD. Analytický model perspektivy umístění vinařství s ohledem na probíhající klimatické změny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Centrum umělé inteligence, 2016. Zpráva č. 2015070038.

Stránka vytvořena 28.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.