Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13144 - Publikace - 2017

13136 / 13144 - Software Engineering and Networking

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

FRAJTÁK, K., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Exploratory testing supported by automated reengineering of model of the system under test. Cluster Computing. 2017, 20(1), 855-865. ISSN 1386-7857.

CHLUMECKÝ, M., J. BUCHTELE a K. RICHTA. Application of Random Number Generators in Genetic Algorithms to Improve Rainfall-Runoff Modelling. Journal of Hydrology. 2017, 553 350-355. ISSN 0022-1694.

Články v ostatních periodikách

TRNKA, M. a T. ČERNÝ. Authentication and Authorization Rules Sharing for Internet of Things. Software Networking. 2017, 2017(2), 35-52. ISSN 2445-9739. Dostupné z: http://www.www.riverpublishers.com/journal_read_html_article.php?j=JSN/2017/1/003

TOMÁŠEK, M. a T. ČERNÝ. Automated User Interface Generation Involving Field Classification. Software Networking. 2017, 2017(1), 53-78. ISSN 2445-9739. Dostupné z: http://www.riverpublishers.com/journal_read_html_article.php?j=JSN/2017/1/004

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

RICHTA, K. a P MORAVEC, eds. DATESO 2017. Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

RICHTA, K., P MORAVEC a J. ŠEBEK, eds. DATESO 2017. Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

Stati ve sbornících konferencí

ŠEBEK, J. a K. RICHTA. Impact of User’s Emotion on Software Adaptation. In: RICHTA, K., P MORAVEC a J. ŠEBEK, eds. DATESO 2017. DATESO 2017 - Data, Texty, Specifikace a Objekty, Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. p. 1-14. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

PAVLÁT, J. et al. Model Transformations via XSLT. In: RICHTA, K., P MORAVEC a J. ŠEBEK, eds. DATESO 2017. DATESO 2017 - Data, Texty, Specifikace a Objekty, Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. p. 43-55. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.