13136 / 13144 - Publikace - 2019

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BUREŠ, M. et al. Testing the consistency of business data objects using extended static testing of CRUD matrices. Cluster Computing. 2019, 22(1), 963-976. ISSN 1386-7857. DOI 10.1007/s10586-017-1118-7.

AL-BEYWANEE, B. et al. Aspects of Quality in Internet of Things (IoT) Solutions: A Systematic Mapping Study. IEEE Access. 2019, 7(1), 13758-13780. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2893493. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8618341

BUREŠ, M., B. AL-BEYWANEE a K. ZAMLI. Prioritized Process Test: An Alternative to Current Process Testing Strategies. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering. 2019, 29(7), 997-1028. ISSN 0218-1940. DOI 10.1142/S0218194019500335.

AL-BEYWANEE, B. a M. BUREŠ. EvoCreeper: Automated Black-Box Model Generation for Smart TV Applications. IEEE Transactions on Consumer Electronics. 2019, 65(2), 160-169. ISSN 0098-3063. DOI 10.1109/TCE.2019.2907017.

BUREŠ, M. a B. AL-BEYWANEE. Employment of Multiple Algorithms for Optimal Path-based Test Selection Strategy. Information and Software Technology. 2019, 114 21-36. ISSN 0950-5849. DOI 10.1016/j.infsof.2019.06.006.

Stati ve sbornících konferencí

BUREŠ, M., T. ČERNÝ a B. AL-BEYWANEE. Internet of Things: Current Challenges in the Quality Assurance and Testing Methods. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. International Conference on Information Science and Applications, Kawloon, 2018-06-25/2018-09-27. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 625-634. 1. sv. 514. ISSN 1876-1100. ISBN 9789811310553. DOI 10.1007/978-981-13-1056-0_61.

TRNKA, M. et al. Using wi-fi enabled internet of things devices for context-aware authentication. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. International Conference on Information Science and Applications, Kawloon, 2018-06-25/2018-09-27. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 635-642. 1. sv. 514. ISSN 1876-1100. ISBN 9789811310553. DOI 10.1007/978-981-13-1056-0_62.

AL-BEYWANEE, B. a M. BUREŠ. Testing of Smart TV Applications: Key Ingredients, Challenges and Proposed Solutions. In: ARAI, K., R. BHATIA a S. KAPOOR, eds. Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Future Technologies Conference (FTC) 2018, Vancouver, 2018-11-13/2018-11-14. Wien: Springer, 2019. s. 241-256. Advances in Intelligent Systems and Computing. sv. 880. ISBN 978-3-030-02685-1. DOI 10.1007/978-3-030-02686-8_20.

Stránka vytvořena 17.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.