Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13161 - Granty

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Projekty podporované granty

Projekty podporované granty

2016 2017 2018

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.