Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13161 - Granty - 2018

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Projekty podporované granty 2018

Pajdla, T.: Live Action Data Input and Output
2016 - 2018, 731970
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.