13133 / 13161 - Publikace

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2015 2016 2017

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.