13133 / 13161 - Publikace

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2015 2016 2017 2018

Stránka vytvořena 29.05.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.