13133 / 13161 - Publikace - 2017

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

LUKÁČ, M. et al. Nautilus: Recovering Regional Symmetry Transformations for Image Editing. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/3072959.3073661.

Stati ve sbornících konferencí

POLIC, M. a T. PAJDLA. Uncertainty Computation in Large 3DReconstruction. In: SHARMA, P. a F. M. BIANCHI, eds. Image Analysis. 20th Scandinavian Conference, SCIA 2017, Tromsø,, Tromso, 2017-06-12/2017-06-14. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 110-121. Lecture Notes in Computer Science. sv. 10269. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-59125-4. DOI 10.1007/978-3-319-59126-1_10.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.