13133 / 13162 - Granty - 2019

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2019

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2019 - 2021, GA19-23165S
Matas, J.: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů
2018 - 2020, GA18-05360S
Matas, J.: Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní
2018 - 2020, TH03010191
Shekhovtsov, O.: Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech
2018 - 2020, GA18-25383S
Stránka vytvořena 19.06.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.