13133 / 13162 - Publikace

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2015 2016 2017 2018 2019

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.