Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13162 - Publikace - 2015

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

PYTELA, J. a M. ŠMÍD. Handling of False Stationary Detections in Background Subtraction in Video Preprocessing. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.