13133 / 13162 - Publikace - 2015

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Publikační činnost 2015

Stati ve sbornících konferencí

KRISTAN, M. et al. The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. In: The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops. IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago de Chile, 2015-12-11/2015-12-18. New York: IEEE Computer Society Press, 2015. s. 564-586. ISSN 1550-5499. ISBN 978-1-4673-8390-5. DOI 10.1109/ICCVW.2015.79.

PYTELA, J. a M. ŠMÍD. Handling of False Stationary Detections in Background Subtraction in Video Preprocessing. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

CHUM, O. Low dimensional explicit feature maps. In: 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015). IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago de Chile, 2015-12-11/2015-12-18. Piscataway: IEEE, 2015. s. 4077-4085. ISSN 1550-5499. ISBN 978-1-4673-8391-2. DOI 10.1109/ICCV.2015.464.

FELSBERG, M. et al. The Thermal Infrared Visual Object Tracking VOT-TIR2015 Challenge Results. In: The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops. IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago de Chile, 2015-12-11/2015-12-18. New York: IEEE Computer Society Press, 2015. s. 639-651. ISSN 1550-5499. ISBN 978-1-4673-8390-5. DOI 10.1109/ICCVW.2015.86.

Výzkumné zprávy

TOLIAS, G., R. SICRE a H. JEGOU. Particular object retrieval with integral max-pooling of CNN activations. [Výzkumná zpráva] 2015.

MISHKIN, D. et al. WxBS: Wide Baseline Stereo Generalizations. [Výzkumná zpráva] ArXiv, 2015. Zpráva č. arXiv:1504.06603.

RADENOVIĆ, F., H. JEGOU a O. CHUM. Multiple Measurements and Joint Dimensionality Reduction for Large Scale Image Search with Short Vectors - Extended Version. [Výzkumná zpráva] ArXiv, 2015. Zpráva č. arXiv:1504.03285.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.