ČeskyEnglish

13133 / 13162 - Publikace - 2017

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

MISHKIN, D., N. SERGIEVSKIY a J. MATAS. Systematic Evaluation of Convolution Neural Network Advances on the ImageNet. Computer Vision and Image Understanding. 2017, 161 11-19. ISSN 1077-3142.

Stati ve sbornících konferencí

HUSÁK, P., J. ČECH a J. MATAS. Spotting Facial Micro-Expressions “In the Wild”. In: KROPATSCH, W, I JANUSCH a N ARTNER, eds. Proceedings of the 22nd Computer Vision Winter Workshop. CVWW 2017: COMPUTER VISION WINTER WORKSHOP, Retz, 2017-02-06/2017-02-08. Wien: Pattern Recognition & Image Processing Group, Vienna University of Technology, 2017. ISBN 978-3-200-04969-7. Dostupné z: http://cvww2017.prip.tuwien.ac.at/papers/CVWW2017_paper_17.pdf

MUKUNDAN, A., G. TOLIAS a O. CHUM. Robust data whitening as an iteratively re-weighted least squares problem. In: SHARMA, P. a F. M. BIANCHI, eds. Image Analysis. 20th Scandinavian Conference, SCIA 2017, Tromsø,, Tromso, 2017-06-12/2017-06-14. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 234-247. Lecture Notes in Computer Science. sv. 10269. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-59126-1. DOI 10.1007/978-3-319-59126-1_20.

ISCEN, A. et al. Panorama to panorama matching for location recognition. In: ICMR '17 Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval. ACM International Conference on Multimedia Retrieval, Bucharest, 2017-06-06/2017-06-09. New York: ACM, 2017. p. 392-396. ISBN 978-1-4503-4701-3. DOI 10.1145/3078971.3079033.

NEORAL, M. a J. ŠOCHMAN. Object Scene Flow with Temporal Consistency. In: KROPATSCH, W, I JANUSCH a N ARTNER, eds. Proceedings of the 22nd Computer Vision Winter Workshop. CVWW 2017: COMPUTER VISION WINTER WORKSHOP, Retz, 2017-02-06/2017-02-08. Wien: Pattern Recognition & Image Processing Group, Vienna University of Technology, 2017. ISBN 978-3-200-04969-7.

GALUŠČÁKOVÁ, P et al. Visual Descriptors in Methods for Video Hyperlinking. In: ICMR '17 Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval. ACM International Conference on Multimedia Retrieval, Bucharest, 2017-06-06/2017-06-09. New York: ACM, 2017. p. 294-300. ISBN 978-1-4503-4701-3. DOI 10.1145/3078971.3079026.

HODAŇ, T. et al. T-LESS: An RGB-D Dataset for 6D Pose Estimation of Texture-less Objects. In: 2017 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). 17th IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, Santa Rosa, 2017-03-24/2017-03-31. New Jersey: IEEE, 2017. p. 880-888. ISSN 2472-6737. ISBN 978-1-5090-4822-9. DOI 10.1109/WACV.2017.103.

ŠPETLÍK, R. et al. Visual Language Identification from Facial Landmarks. In: SHARMA, P. a F.M. BIANCHI, eds. Image Analysis, Part II. 20th Scandinavian Conference, SCIA 2017, Tromsø,, Tromso, 2017-06-12/2017-06-14. Springer, Cham, 2017. p. 389-400. Lecture Notes in Computer Science. sv. 10270. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-59128-5. DOI 10.1007/978-3-319-59129-2_33.

Výzkumné zprávy

VOJÍŘ, T. a J. MATAS. Pixel-Wise Object Segmentations for the {VOT} 2016 Dataset. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2017. CTU--CMP--2017--01. ISSN 1213-2365.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.