13133 / 13162 - Publikace - 2019

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

SIMEONI, O. et al. Graph-based particular object discovery. Machine Vision and Applications. 2019, 30(2), 243-254. ISSN 0932-8092. DOI 10.1007/s00138-019-01005-z.

RADENOVIĆ, F., G. TOLIAS a O. CHUM. Fine-tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2019, 41(7), 1655-1668. ISSN 0162-8828. DOI 10.1109/TPAMI.2018.2846566.

CHEN, K. et al. Cumulative attribute space regression for head pose estimation and color constancy. Pattern recognition. 2019, 87 29-37. ISSN 0031-3203. DOI 10.1016/j.patcog.2018.10.015.

Stati ve sbornících konferencí

PULTAR, M., D. MISHKIN a J. MATAS. Leveraging Outdoor Webcams for Local Descriptor Learning. In: Proceedings of the 24th Computer Vision Winter Workshop. CVWW2019: Computer Vision Winter Workshop, Stift Vorau, 2019-02-06/2019-02-08. Graz: Verlag der TU Graz, 2019. s. 51-60. ISBN 978-3-85125-652-9. DOI 10.3217/978-3-85125-652-9-06. Dostupné z: http://diglib.tugraz.at/download.php?id=5c5941d91cdd5&location=medra

HODAŇ, T. et al. A Summary of the 4th International Workshop on Recovering 6D Object Pose. In: Computer Vision – ECCV 2018 Workshops. ECCV2018: European Conference on Computer Vision, Munich, 2018-09-08/2018-09-14. Basel: Springer, 2019. s. 589-600. Lecture Notes in Computer Science. sv. 11129. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-11009-3. DOI 10.1007/978-3-030-11009-3_36. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1810.03758.pdf

Nepublikované přednášky

ŠULC, M. a J. MATAS. Improving CNN classifiers by estimating test-time priors. [Nepublikovaná přednáška] 2019-02-08.

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.