13133 / 13163 - Publikace - 2016

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

HABART, D. et al. Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets. Cell Transplantation. 2016, 25(12), 2145-2156. ISSN 0963-6897. DOI 10.3727/096368916X692005.

MOJZIS, F., J. KUKAL a J. ŠVIHLÍK. Point Spread Functions in Identification of Astronomical Objects from Poisson Noised Image. Radioengineering. 2016, 25(1), 169-176. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2016.0169.

Stati ve sbornících konferencí

MALINKA, F., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

ŠVIHLÍK, J., J. KYBIC a D. HABART. Automated separation of merged Langerhans islets. In: STYNER, M.A., E.D. ANGELINI a E.D. ANGELINI, eds. Medical Imaging 2016: Image Processing. SPIE Medical Imaging 2016, San Diego, 2016-03-01/2016-03-03. Bellingham: SPIE, 2016. SPIE. sv. 9784. ISSN 1605-7422. ISBN 978-1-5106-0019-5. DOI 10.1117/12.2216798.

NAVA VELAZCO, U. et al. Classification of tumor epithelium and stroma in colorectal cancer based on discrete tchebichef moments. In: CLIP 2015: Proceedings of the 4th MICCAIA Workshop on Clinical Image-Based Procedures. CLIP2015: 4th MICCAIA Workshop on Clinical Image-based Procedures - Translational Research in Medical Imaging, Munich, 2015-10-05. Cham: Springer, 2016. s. 79-87. LNCS. sv. 9401. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-31807-3. DOI 10.1007/978-3-319-31808-0_10.

DVOŘÁK, J. et al. Comparison of volume estimation methods for pancreatic islet cells. In: GIMI, B. a A. KROL, eds. Medical Imaging 2016: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging. SPIE Medical Imaging 2016, San Diego, 2016-03-01/2016-03-03. Bellingham: SPIE, 2016. SPIE. sv. 9788. ISSN 1605-7422. ISBN 978-1-5106-0023-2. DOI 10.1117/12.2216783.

KUKAL, J. et al. Meteor tracking via local pattern clustering in spatio-temporal domain. In: TESCHER, A. G., ed. Applications of Digital Image Processing XXXIX. San Diego, California, 2016-08-29/2016-09-01. Bellingham: SPIE, 2016. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0333-2. DOI 10.1117/12.2237649.

KRBCOVÁ, Z. et al. Fast Estimate of Hartley Entropy in Image Sharpening. In: TESCHER, A. G., ed. Applications of Digital Image Processing XXXIX. San Diego, California, 2016-08-29/2016-09-01. Bellingham: SPIE, 2016. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0333-2. DOI 10.1117/12.2237743.

CARBAJAL-DEGANTE, E. et al. Texel-based image classification with orthogonal bases. In: SCHELKENS, P. et al., eds. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE Photonics Europe 2016, Brusel, 2016-04-03/2016-04-07. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. SPIE. sv. 9896. ISSN 1996-756X. ISBN 978-1-5106-0141-3. DOI 10.1117/12.2228694. Dostupné z: ftp://cmp.felk.cvut.cz/pub/cmp/articles/kybic/Carbajal-SPIE2016.pdf

KLÉMA, J., F. MALINKA a F. ŽELEZNÝ. Semantic Biclustering: A New Way to Analyze and Interpret Gene Expression Data. In: Bioinformatics Research and Applications. 12th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), Minsk, 2016-06-05/2016-06-08. Heidelberg: Springer, 2016. s. 332-333. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-38781-9. DOI 10.1007/978-3-319-38782-6.

MALINKA, F. Proposal For a Finding Consensus Among Discriminative Motifs in the Task of mRNA Localization in Drosophila melanogaster. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/proceedings/Section_ICS/ICS_089_Malinka.pdf

NAVA VELAZCO, U. et al. Characterization of Hematologic Malignancies based on Discrete Orthogonal Moments. In: Image Processing Theory Tools and Applications. 6th International Conference on Image Processing Theory Tools and Applications, Oulu, 2016-12-12/2016-12-15. Piscataway: IEEE, 2016. ISSN 2154-512X. ISBN 978-1-4673-8910-5. DOI 10.1109/IPTA.2016.7821039.

Výzkumné zprávy

BOROVEC, J. a J. KYBIC. Binary pattern dictionary learning for gene expression representation in Drosophila imaginal discs. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2016. Zpráva č. CTU--CMP--2016--10. ISSN 1213-2365.

MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, F. a J. KYBIC. Semi-supervised learning using clustering, random forest and belief propagation. [Výzkumná zpráva] 2016.

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.