13133 / 13163 - Publikace - 2017

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BOROVEC, J., J. KYBIC a A. SUGIMOTO. Region growing using superpixels with learned shape prior. Journal of Electronic Imaging. 2017, 26(6), ISSN 1017-9909.

OLVERES, J. et al. Left ventricle Hermite-based segmentation. Computers in Biology and Medicine. 2017, 87 236-249. ISSN 0010-4825.

PINHEIRO, M.A., J. KYBIC a P. FUA. Geometric Graph Matching Using Monte Carlo Tree Search. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2017, 39(11), 2171-2185. ISSN 0162-8828.

BOROVEC, J. et al. Supervised and unsupervised segmentation using superpixels, model estimation, and Graph Cut. Journal of Electronic Imaging. 2017, 26(6), ISSN 1017-9909.

Stati ve sbornících konferencí

BOROVEC, J., J. KYBIC a U. NAVA VELAZCO. Detection and Localization of Drosophila Egg Chambers in Microscopy Images. In: WANG, Q. et al., eds. 8th International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging (with MICCAI 2017). 8th International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, Quebec City, 2017-09-10. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 19-26. Lecture Notes of Computer Science. sv. 10541. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-67388-2. DOI 10.1007/978-3-319-67389-9_3.

ŠVIHLÍK, J. et al. Langerhans islet volume estimation from 3D optical projection tomography. In: Computer Vision – ACCV 2016 Workshops. 13th Asian Conference on Computer Vision, Taipei, Taiwan, 2016-11-20/2016-11-24. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 583-594. Lecture Notes in Computer Science. sv. 10117. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-54426-7. DOI 10.1007/978-3-319-54427-4_42.

BOROVEC, J. a J. KYBIC. Binary pattern dictionary learning for gene expression representation in drosophila imaginal discs. In: Computer Vision – ACCV 2016 Workshops. 13th Asian Conference on Computer Vision, Taipei, Taiwan, 2016-11-20/2016-11-24. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 555-569. Lecture Notes in Computer Science. sv. 10117. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-54426-7. DOI 10.1007/978-3-319-54427-4_40.

Dizertace

DOS SANTOS PINHEIRO, M. Graph and Point Cloud Matching for Image Registration. Praha: 2017. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra kybernetiky.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.