13133 / 13164 - Granty - 2016

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2016

Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Stránka vytvořena 25.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.