Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13164 - Granty - 2017

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2017

Hoffmann, M.: Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů
2017 - 2019, GJ17-15697Y
Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Zimmermann, K.: Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénu
2017 - 2019, GA17-08842S
Stránka vytvořena 18.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.