Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13164 - Publikace

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2014 2015 2016 2017

Stránka vytvořena 23.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.