13133 / 13164 - Publikace - 2019

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PETŘÍČEK, T. et al. Simultaneous exploration and segmentation for search and rescue. Journal of Field Robotics. 2019, 36(4), 696-709. ISSN 1556-4959. DOI 10.1002/rob.21847.

Stati ve sbornících konferencí

ŠVARNÝ, P. a M. HOFFMANN. Jak číst standard(y) a něco si z toho vzít. In: Kognícia a umelý život 2019. Hotel Barónka, Bratislava, 2019-05-29/2019-05-31. Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 116-118. ISBN 978-80-223-4720-4. Dostupné z: http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/

CVRČEK, V. a R. ŠÁRA. Detection and certification of faint streaks in astronomical images. In: VISAPP2019: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Volume 5. 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Praha, 2019-02-25/2019-02-27. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019. s. 498-509. ISBN 978-989-758-354-4. DOI 10.5220/0007399804980509.

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.