13133 / 13164 - Publikace - 2019

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

CVRČEK, V. a R. ŠÁRA. Detection and certification of faint streaks in astronomical images. In: Proceedings of 14th International Joint Conference on Computer Vision Theory and Applications. Lisboa: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda, 2019.

Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.