13133 / 13166 - Publikace - 2015

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

MACKŮ, D. The Continuous Flow Total Artificial Heart in Clinical Practice. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 318-321. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8.

RŮŽIČKA, F. et al. Anxiety and salivary cortisol changes in Parkinson's disease are related to global connectivity of the ventromedial prefrontal network. In: Journal of the Neurological Sciences. XXII World Congress of Neurology WCN 2015, Santiago, 2015-10-31/2015-11-05. World Federation of Neurology, 2015. p. E53. ISSN 0022-510X. DOI 10.1016/j.jns.2015.08.213.

JECH, R. et al. Dysfunctional motor and cognitive networks in Parkinson's disease detected by resting state fMRI. In: Journal of the Neurological Sciences. XXII World Congress of Neurology WCN 2015, Santiago, 2015-10-31/2015-11-05. World Federation of Neurology, 2015. p. E53. ISSN 0022-510X. DOI 10.1016/j.jns.2015.08.212.

MACKŮ, D. The Continuous Flow Total Artificial Heart in Clinical Practice. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 318-321. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8.

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.