Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13166 - Publikace - 2016

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KAVALKOVA, P. et al. Endocrine effects of duodenal-jejunal exclusion in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of endocrinology. 2016, 231(1), 11-22. ISSN 0022-0795.

Články v ostatních periodikách

HELLEBRANDOVA, L. et al. Airflow Limitation Is Accompanied by Diaphragm Dysfunction. Physiological Research. 2016, 65(3), 469-479. ISSN 1802-9973.

Stati ve sbornících konferencí

DOSTÁLKOVÁ, M. et al. Modifikace Hessova testu pro záznam cyklotorze oka. In: V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Evropské školící centrum YMCA, Litomyšl, 2016-10-21/2016-10-22. Prague: ČLS JEP, 2016. p. 37-39. ISSN 1213-1032.

Výzkumné zprávy

OTÁHAL, M. Detection of anomalies in high-volume streaming data. Wolfsburg: VOLKSWAGEN AG, 2016. CIIRC-TR-2016-0009.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.