ČeskyEnglish

13133 / 13166 - Publikace - 2017

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BONNET, C. et al. GABA spectra and remote distractor effect in progressive supranuclear palsy: A pilot study. Revue Neurologique. 2017, 173(4), 225-229. ISSN 0035-3787.

Články v ostatních periodikách

DUQUE, S.I. et al. Feature subset selection and classification of intracardiac electrograms during atrial fibrillation. Biomedical Signal Processing and Control. 2017, 38 182-190. ISSN 1746-8094.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.