Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13166 - Publikace - 2017

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

FIŠEROVÁ, J. et al. Chromatin organization at the nuclear periphery as revealed by image analysis of structured illumination microscopy data. Journal of Cell Science. 2017, 130(12), 2066-2077. ISSN 0021-9533.

SIEGER, T. et al. Interactive Dendrograms: The R Packages idendro and idendr0. Journal of Statistical Software. 2017, 76(10), 1-22. ISSN 1548-7660.

BONNET, C. et al. GABA spectra and remote distractor effect in progressive supranuclear palsy: A pilot study. Revue Neurologique. 2017, 173(4), 225-229. ISSN 0035-3787.

Články v ostatních periodikách

BAKŠTEIN, E. et al. Methods for automatic detection of artifacts in microelectrode recordings. Journal of Neuroscience Methods. 2017, 290 39-51. ISSN 0165-0270.

DUQUE, S.I. et al. Feature subset selection and classification of intracardiac electrograms during atrial fibrillation. Biomedical Signal Processing and Control. 2017, 38 182-190. ISSN 1746-8094.

Stati ve sbornících konferencí

ŽEGKLITZ, J. a P. POŠÍK. Linear combinations of features as leaf nodes in symbolic regression. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. GECCO 2017 Genetic and Evolutionary Computation Conference, Berlín, 2017-07-15/2017-07-19. New York: ACM, 2017. p. 145-146. ISBN 978-1-4503-4939-0. DOI 10.1145/3067695.3076009. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3076009

Stránka vytvořena 20.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.