13133 / 13166 - Publikace - 2019

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HANUŠKA, J. et al. Eye movements in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: High antisaccade error rate reflects prefrontal cortex dysfunction. Journal of Sleep Research. 2019, 28(5), 1-7. ISSN 0962-1105. DOI 10.1111/jsr.12742.

ŽEGKLITZ, J. a P. POŠÍK. Symbolic regression in dynamic scenarios with gradually changing targets. Applied Soft Computing. 2019, 2019(83), ISSN 1568-4946. DOI 10.1016/j.asoc.2019.105621.

Stati ve sbornících konferencí

ANÝŽ, J. et al. Examination of the Spatial Structure of Pigs' Melanoma in Tissue Sections Based on Histology and Mass Spectrometry. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 1). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 255-259. IFMBE Proceedings. sv. 68/1. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9034-9. DOI 10.1007/978-981-10-9035-6_46.

NĚMÝ, M. et al. Probabilistic Fiber-tracking of the Human Cholinergic System. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering Book of Abstracts. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Rio de Janeiro: International Organization for Medical Physics, 2018. Dostupné z: http://www.iupesm2018.org/

BAKŠTEIN, E. et al. Automated atlas fitting for deep brain stimulation surgery based on microelectrode neuronal recordings. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 105-111. IFMBE Proceedings. sv. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6. DOI 10.1007/978-981-10-9023-3_19.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.