13133 / 13167 - Publikace

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2016 2017 2018 2019 2020

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.