13133 / 13168 - Publikace - 2019

13133 / 13168 - strojové učení

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

NAVARA, M. Formulas for generators of R-implications. Fuzzy Sets and Systems. 2019, 359 80-89. ISSN 0165-0114. DOI 10.1016/j.fss.2018.09.011.

Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.