13133 / 13168 - Publikace - 2019

13133 / 13168 - strojové učení

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

NAVARA, M. a J. ŠINDELÁŘ. Imperfect information as a source of non-symmetry in the two envelope problem. International Journal of Approximate Reasoning. 2019, 112 37-54. ISSN 0888-613X. DOI 10.1016/j.ijar.2019.05.011.

NAVARA, M. Formulas for generators of R-implications. Fuzzy Sets and Systems. 2019, 359 80-89. ISSN 0165-0114. DOI 10.1016/j.fss.2018.09.011.

PRŮŠA, D. a T. WERNER. Solving LP Relaxations of Some NP-Hard Problems Is As Hard As Solving Any Linear Program. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION. 2019, 29(3), 1745-1771. ISSN 1052-6234. DOI 10.1137/17M1142922.

Stati ve sbornících konferencí

SHEKHOVTSOV, O. a B. FLACH. Feed-forward Propagation in Probabilistic Neural Networks with Categorical and Max Layers. In: International Conference on Learning Representations. New Orleans, Ernest N. Morial Convention Center, 2019-05-06/2019-06-09. Massachusetts: OpenReview.net / University of Massachusetts, 2019. Dostupné z: https://openreview.net/forum?id=SkMuPjRcKQ

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.