13133 / 13169 - Publikace - 2016

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Výzkumné zprávy

VITTEK, P. et al. Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016). 2016.

Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.