ČeskyEnglish

13133 / 13169 - Publikace - 2017

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KŘEMEN, P. et al. Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems. Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151.

Stati ve sbornících konferencí

SAEEDA, L. a P. KŘEMEN. Iterative Approach for Information Extraction and Ontology Learning from Textual Aviation Safety Reports. In: The Semantic Web. 14th Extended Semantic Web Conference, Portorož, 2017-05-28/2017-06-01. Springer, Cham, 2017. p. 236-245. sv. 2. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-58450-8. DOI 10.1007/978-3-319-58451-5_18.

Výzkumné zprávy

LEDVINKA, M. a P. KŘEMEN. Object-ontological Mapping: Let's Make it Formal. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2017. 2017-02.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.