13133 / 13169 - Publikace - 2019

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LEDVINKA, M., A. LALIŠ a P. KŘEMEN. Toward Data-Driven Safety: An Ontology-Based Information System. Journal of Aerospace Information Systems. 2019, 16(1), 22-36. ISSN 1940-3151. DOI 10.2514/1.I010622.

KŘEMEN, P. a M. NEČASKÝ. Improving discoverability of Open Government Data with rich metadata descriptions using Semantic Government Vocabulary. Journal of Web Semantics. 2019, 55 1-20. ISSN 1570-8268. DOI 10.1016/j.websem.2018.12.009.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.