13139 / 13210 - Publikace - 2010

13139 / 13210 - institut Intermédií ČVUT

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

BURŠA, M., L. LHOTSKÁ a Z. TRÁVNÍČEK. Nature Inspired Clustering Methods in The Electrocardiogram Interpretation Process in Cardiology. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 143-147. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/bs2010/papers/1039.pdf

TRÁVNÍČEK, Z. a R. BERKA. Multi-Threaded Real-Time Video Grabber. In: WSCG2010 Communication Papers Proceedings. WSCG'2010 - 18-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision'2010, Plzeň, 2010-02-01/2010-02-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 259-263. ISBN 978-80-86943-87-9.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.