13903 / 13373 - Granty - 2009

13903 / 13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky

Projekty podporované granty 2009

Dočkal, M.: 942531-K13373-RP Vybavení stř.velké posluchárny
2009 - 2009, -RP Vybaveni posl
Stránka vytvořena 13.12.2018 09:11:05
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.