13905 / 13393 - Granty - 2009

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Projekty podporované granty 2009

Kočí, J.: 942543-K13393-RP Rozvoj infrastruktury
2009 - 2009, -RP Rozvoj infras
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.