13905 / 13393 - Granty - 2012

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Projekty podporované granty 2012

Kočí, J.: Využití výpočetního výkonu cloud technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů
2011 - 2013, TA01010784
Stránka vytvořena 14.02.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.