Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13905 / 13393 - Granty - 2013

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Projekty podporované granty 2013

Kočí, J.: Využití výpočetního výkonu cloud technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů
2011 - 2013, TA01010784
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.