Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13905 / 13393 - Publikace

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2012 2013 2014 2015 2016

Stránka vytvořena 23.04.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.