13905 / 13393 - Publikace - 2014

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost 2014

Články v ostatních periodikách

NÁPLAVA, P. Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem. Acta Informatica Pragensia. 2014, 3(3), 259-279. ISSN 1805-4951.

Stati ve sbornících konferencí

PAVLÍČEK, J., P. NÁPLAVA a J. KOČÍ. B.H.H.E Emergency prediction research. In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Taipei, 2014-04-23/2014-04-25. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1. DOI 10.1109/IGBSG.2014.6835278.

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. RECURRENCE PLOTS OF ELECTRICITY PRICE SERIES AND THE PREDICTION OF ELECTRICITY PRICES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

NÁPLAVA, P. et al. How to Successfully Start the Transformation of an Academic Institution. Case study on the process mapping project at the Czech Technical University. In: Complementary proceedings of the 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises (TEE 2014), and the 1st International Workshop on Capability-oriented Business Informatics (CoBI 2014) co-located with the 16th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI 2014). The 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises, Geneva, 2014-07-14/2014-07-15. Aachen: RWTH Aachen University, 2014. s. 1-15. CBI 2014 Workshops: TEE and CoBI.. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1182/paper1.pdf

PAVLÍČEK, J., P. NÁPLAVA a J. KOČÍ. Emergency escape methodology powered by Businesses process modeling B.H.H.E Methodology. In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Taipei, 2014-04-23/2014-04-25. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1. DOI 10.1109/IGBSG.2014.6835275.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.