13905 / 13393 - Publikace - 2016

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

NÁPLAVA, P. Evaluation of Cloud Computing Hidden Benefits by Using Real Options Analysis. Acta Informatica Pragensia. 2016, 5(2), 162-179. ISSN 1805-4951.

Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.