13905 / 13393 - Publikace - 2016

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

NÁPLAVA, P. Evaluation of Cloud Computing Hidden Benefits by Using Real Options Analysis. Acta Informatica Pragensia. 2016, 5(2), 162-179. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.92.

Stránka vytvořena 18.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.