13132 / 13394 - Granty - 2017

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2017

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.