13132 / 13394 - Publikace - 2011

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2011

Články v ostatních periodikách

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 78-79. ISSN 1804-4891.

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.