13132 / 13394 - Publikace - 2012

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2012

Články v ostatních periodikách

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.