13132 / 13394 - Publikace - 2012

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2012

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.