13132 / 13394 - Publikace - 2013

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2013

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Výzkumné zprávy

JEŽDÍK, P. et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. a J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. 2013. Z078-13.

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.