13132 / 13394 - Publikace - 2017

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

ZAHRADNÍK, P. et al. Cascade Structure of Narrow Equiripple Bandpass FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2017, 64(4), 407-411. ISSN 1549-7747. DOI 10.1109/TCSII.2016.2574243.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.