13132 / 13394 - Publikace - 2017

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ZAHRADNÍK, P. et al. Cascade Structure of Narrow Equiripple Bandpass FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2017, 64(4), 407-411. ISSN 1549-7747.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.