13132 / 13394 - Publikace - 2019

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2019

Stati ve sbornících konferencí

ZAHRADNÍK, P. Analytical Design of Two-dimensional Maximally Flat Notch FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 116-119. ISBN 978-1-7281-1380-7. DOI 10.1109/SPIN.2019.8711699.

Stránka vytvořena 17.02.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.