13000 / 13902 - Publikace

13000 / 13902 - oddělení proděkana pro studium

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2016 2017

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.